Egyesületünk

Az egyesület működése kiterjed a Dél-dunántúli Régió területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. Az egyesület önkormányzati elven működő, saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy Fonyód város és Somogy megye fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek javításához segítséget nyújtson. Elő kívánja mozdítani a Dél-dunántúli régióban élők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során.

2011. közhasznúsági jelentés - PDF formátum